ติดต่อเรา

    

                กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

                                     08-8570-0535, 043-811-128 ต่อ 6180

                                    Kalasin_Plan@yahoo.com