โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2562

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2562 

วันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2562

ณ โรงแรม เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

      วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562  ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2562 ณ โรงแรม เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2562 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อันประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ และ ผู้บริหารสถาบัน/สำนัก ได้ร่วมกันทบทวนและจัดทำร่างแผนพัฒนาหรือแนวทางการขับเคลื่อนคณะ/ สถาบัน/ สำนัก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 2565

2.ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วนงานให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

3.ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันทั่วทั้งองค์กรและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 78 คน 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *