แบบฟอร์มตัวชี้วัด และคู่มือตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2562

1. แบบฟอร์มตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2562 -คณะ

2.แบบฟอร์มตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2562-สนอ

3.แบบฟอร์มตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2562-วิจัย

4.แบบฟอร์มตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2562-ทะเบียน

5.แบบฟอร์มตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2562-สภามหาวิทยาลัย

6.แบบฟอร์มตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2562-สถาบันภาษา

7.แบบฟอร์มตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2562-กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์

8.แบบฟอร์มตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2562-หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)

9.แบบฟอร์มตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2562-กิจการนักศึกษา

10.แบบฟอร์มตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2562-ตรวจสอบภายใน

คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *