ประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 16-18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว จ.นครพนม

วันที่ 16 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว จ.นครพนม โดยวัตถุประงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันทบทวนตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) พร้อมจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการใหม่ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ให้มีประสิทธิภาพ มีผู้จำนวนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 69 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *