แบบฟอร์มข้อเสนองบ 2562

 1. แบบข้อเสนองบประมาณ 62 (Pre-ceiling)
 2. แบบ ง.8 (เสนอโครงการ)
 3. ตัวอย่างแตกตัวคูณ(งบดำเนินงานงบรายจ่ายอื่น)
 4. แบบ ง.4.1(ครุภัณฑ์ )
 5. แบบ ง.4.2 ประกอบจัดซื้อ(ครุภัณฑ์ )
 6. แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น-วิเคราะห์ครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ )
 7. ตัวอย่าง TOR (ครุภัณฑ์ )
 8. แบบ ง.5 (สิ่งก่อสร้าง)
 9. แบบBOQ(ปร.4 ปร.5)(สิ่งก่อสร้าง)
 10. แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุนวิเคราะห์สิ่งก่อสร้าง(สิ่งก่อสร้าง)
 11. แบบฟอร์มโครงการบูรณาการ

 

ราคากลาง – ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2560

ราคากลาง -บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ มีค60

สรุปรายการแบบฟอร์มและเอกสารประกอบ

สรุปรายการแบบฟอร์มและเอกสารประกอบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *