เอกสารประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

มกส. 5.7-1-1 รายงานติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558

มกส. 5.7-1-1 รายงานติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558

มกส. 5.7-1-1 รายงานติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558

มกส. 5.5-1-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558

มกส. 5.5-1-2 รายงานประจำปี พ.ศ. 2557

มกส. 5.4-1-1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พ.ศ.2555-2559 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2558)

มกส. 5.4-1-2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558

มกส. 5.3-1-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558

มกส. 5.3-1-2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 58

มกส. 5.2-1-1 ครั้งที่ พิเศษ/2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558

มกส. 5.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พ.ศ.2555-2559 (ฉบับทบทวน)

มกส. 5.1-1-2 คำสั่งที่ 006/2554

มกส. 5.1-1-3 คำสั่งที่ 0373/2558

มกส. 5.1-1-4 รางานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *